Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professor i informatik

Institutionen för informatik

Ansök

senast

2019-09-18

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Professor i informatik
Institutionen för informatik utlyser anställning som professor i informatik med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att initiera, bedriva, leda och utveckla forskning och forskningsmiljön vid institutionen samt medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen vid institutionen.

Utöver egen forskning, utveckling av institutionens forskningsmiljö samt andra till forskning hörande arbetsuppgifter ingår undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter som anknyter till forskning och utbildning, samverkan med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

För att bidra till verksamhetens mål ska professorn leda forskning och utveckla forskningsmiljön vid institutionen med fokus på samhällets digitalisering. Detta sker genom att professorn bedriver egen forskning, samarbetar med andra forskare internt och externt, aktivt utvecklar institutionen samt undervisar och handleder på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Professorn ska ha en tydlig vision för hur detta arbete ska utvecklas på kort som på lång sikt. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, samt aktivt leda arbetet med ansökningar för extern forskningsfinansiering.

Placeringsort är Umeå och vi söker en professor som är en del av vår dagliga verksamhet vid institutionen.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet informatik enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. 

Bedömningsgrunder
Utöver behörigheten för anställningen gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering i renommerade tidskrifter/konferensers samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Pedagogisk skicklighet innefattar lärarens egna pedagogiska utveckling och bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning samt deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Eftersom sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket är det viktigt att inom en framtid kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Därefter ska den pedagogiska skickligheten vägas in. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Vårt ämne spänner över många applikationsområden såsom offentlig sektor, media, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri, handel mm. Ämnet utvecklar alltså inte bara generell kunskap om digitalisering utan även specifik kunskap gällande digitalisering av särskilda applikationsområden.

På grundnivå bedrivs institutionens undervisning i huvudsak på de tre programmen; systemvetenskap med inriktning mot design, interaktion och innovation, beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer samt digital medieproduktion. På avancerad nivå ansvarar institutionen för mastersprogrammen i människa-datorinteraktion och sociala medier, samt IT management.

En viktig styrka inom både forskning och utbildning är institutionens öppenhet och attraktionskraft för samarbete med internationella och nationella aktörer. Vi har ett väl utvecklat kontaktnät med partners inom och utanför akademin. Samverkan med omgivande samhälle knyts kontinuerligt nära institutionens utbildningar och pågående forskning.

Mer om oss, http://www.informatik.umu.se/.


 

 

 

 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Katrin Jonsson, katrin.jonsson@umu.se

+46 90 786 93 87

Diarienummer

AN 2.2.1-993-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

ST

+46 90 786 54 31

SEKO

+46 90 786 52 96

ST

+46 90 786 54 31

Ansök

senast

2019-09-18

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.