Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Professor i molekylär tumörbiologi

Institutionen för molekylärbiologi

Ansök

senast

2021-01-11

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för molekylärbiologi vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, söker en professor i molekylär tumörbiologi. Sista ansökningsdag 2021-01-11.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom molekylär tumörbiologi. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet molekylär tumörbiologi inom utbildning på grund- och avancerad nivå framförallt vid läkar- och biomedicinprogrammen, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan komma att ingå. Professorn, som ska vara aktiv forskare, ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Det åligger professorer särskilt att ansvara för examination inom utbildning på forskarnivå. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Undervisning på annan ort än stationeringsort kan förekomma och kan komma att till del ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen kan oftast ske på engelska.

Stationeringsort är Umeå.

För sökande som är utbildad läkare eller tandläkare kan anställningen som professor efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare inom Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har sådan dokumenterad förmåga att undervisa på engelska komma ifråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Sökande som inte talar svenska, förväntas tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod för att t.ex. kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten.

För att vara behörig krävs att den sökande är en nationellt och internationellt erkänd forskare, utifrån arbetsuppgifterna att leda forskning och vetenskapligt företräda molekylär tumörbiologi, och vidare ska den sökande uppvisa dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare inom utbildning på forskarnivå fram till disputation, utifrån arbetsuppgifterna som examinator inom utbildning på forskarnivå. Vidare krävs för behörighet förmåga att erhålla externa forskningsbidrag i konkurrens.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom molekylär tumörbiologi.

För att vara behörig för en eventuell förenad anställning hos sjukvårdshuvudmannen krävs behörighet för den förenade delen av anställningen, dvs. behörighet för att anställas som specialistutbildad läkare (läkarlegitimation och specialistbevis) eller tandläkare (läkarlegitimation och i förekommande fall specialistbevis).

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, dvs. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som professor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-248-19).

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning inom molekylär tumörbiologi samt erhållna externa forskningsbidrag som huvudsökande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Det förväntas för en professor uppvisad doktorandhandledning som huvudhandledare till disputation för minst två forskarstuderande.

Administrativ skicklighet kan till exempel visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera.  

Skicklighet inom akademiskt ledarskap kan visas genom förtroendeuppdrag inom akademi samt forskningsråd.

För denna anställning är det särskilt meriterande med publicerade originalarbeten i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter där det framgår att sökande har haft en framträdande roll, samt förmåga att i konkurrens vid upprepade tillfällen erhålla forskningsmedel som huvudsökande.

Mer om oss

Läs mer om Institutionen för molekylärbiologi och vår verksamhet här: https://www.umu.se/en/department-of-molecular-biology/open-positions/senior-lecturer-professor-in-molecular-tumor-biology/

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2021-01-11. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Anna Berghard, prefekt

090-785 67 01

Diarienummer

AN 2.2.1-744-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-01-11

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.