Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier

Institutionen för språkstudier

Ansök

senast

2021-09-26

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå i engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, ryska, samiska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska. På grundnivå erbjuds även utbildning i meänkieli och på avancerad nivå utbildning i språkdidaktik, skandinavistik, samiska språk och samiska studier. Institutionen erbjuder en forskningsmiljö där tvärvetenskapliga projekt och samarbeten uppmuntras.  Den är bland annat värdinstitution för Arcum, Arktiskt centrum för forskning (läs mer på https://www.umu.se/arktiskt-centrum/). Inom ämnet nordiska språk finns en etablerad tradition, där framförallt språken i Norden och platsen ställs i fokus. Forskarutbildning bedrivs inom språkvetenskap, moderna språkens litteratur, språkdidaktik, pedagogiskt arbete och samiska studier. Läs mer på https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi söker nu en professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier. Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla forskning och forskarutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning, handledning, seminarieledning, samverkan samt administrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår också att sprida forskning nationellt och internationellt genom att bland annat vara aktiv i sökandet av externa medel och att utveckla och fördjupa kontakter i internationella forskarnätverk. Personen förväntas också initiera forskning och ansöka om forskningsmedel, helst med flera personer involverade, samt bidra till ämnets och institutionens utveckling. 

I anställningen ingår anslagsfinansierad forskning med 40% under de fyra år första åren, därefter ingår 20% forskning. 

Behörighet
Behörig att anställas som professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier (4 kap. 3§ högskoleförordningen).

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier, forskning inom nordskandinavisk språketnografi eller skandinavistik, administrativ skicklighet, erfarenhet av utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med det omgivande samhället.

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder:

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. I sammanvägningen mellan dessa bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Särskild vikt ska fästas vid bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier, särskilt forskning inom skandinavisk språketnografi eller skandinavistik. Stor vikt ska fästas vid förmåga att initiera, utveckla och leda forskning inom nordiska språk och den sökandes förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Vikt ska läggas vid förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och med det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd i pedagogisk verksamhet samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning. Stor vikt ska också fästas vid den sökandes skicklighet att utveckla forskningsanknytningen på kurser på grund- och avancerad nivå.

Stor vikt ska fästas vid erfarenhet av utvecklingsarbete och ledningsuppdrag.

Vikt ska fästas vid övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet, däribland administrativ erfarenhet och skicklighet. Dessutom ska vikt fästas vid god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. 

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2021-09-26.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tillträde

enl överenskommelse

Kontaktperson

Berit Åström, bitr prefekt

berit.astrom@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-902-21

Löneform

månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-09-26

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.