Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Professor i rättsvetenskap

Juridiska institutionen

Ansök

senast

2021-09-20

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Juridiska institutionen har cirka 65 anställda och vår forskning omfattar många olika rättsområden. Forskningen bedrivs i såväl mindre projekt, inriktade mot mer avgränsade juridiska områden som större ämnesöverskridande projekt i samverkan med andra discipliner och lärosäten. Vi har en dynamisk forskningsmiljö som expanderar och vi söker nu en professor i rättsvetenskap för att bedriva forskning, undervisning och handledning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som professor i rättsvetenskap är att bedriva forskning, undervisning, handledning och samverkan med övriga samhället. Arbetsuppgifterna innebär även att leda och utveckla forskning och utbildning, däribland att initiera forskningsprojekt och att aktivt verka för extern finansiering av institutionens forskning. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att hålla sig informerad om utvecklingen inom ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra lärosäten, institutioner och aktörer utanför universitetet. Vidare förväntas den anställde vidareutveckla den lokala, nationella och internationella forskningen som pågår vid institutionen och allmänt bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsmiljö.

Placering för anställningen är i Umeå. I arbetsuppgifterna ingår ett aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, inom ämnet rättsvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning och vetenskaplig verksamhet, förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete samt publicering. Vetenskaplig skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier på alla nivåer.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse.

Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk och administrativ skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till utveckling, planering och genomförande av undervisning, samt av handledning och examination, där särskild vikt ska läggas vid erfarenhet av handledning i forskarutbildningens alla steg.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder anges även i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning. För att uppnå en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Information
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Johan Lindholm, 090 786 56 03 johan.lindholm@umu.se eller av prefekt Ulf Vannebäck, 090 786 93 82  ulf.vanneback@umu.se

För mer information om Juridiska institutionen, besök vår hemsida 

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 210920.Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Professor Johan Lindholm

090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se

Prefekt Ulf Vannebäck

090-786 93 82, ulf.vanneback@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-939-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-09-20

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.