Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsadjunkt Arbetsterapi 100 %, tillsvidare

Avdelningen för arbetsterapi

Ansök

senast

2019-06-05

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Arbetsuppgifter

För sökande med utbildning inom ämnena aktivitetsvetenskap och arbetsterapi.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i de områden som ingår i Arbetsterapeutprogrammets kurser på grundnivå. Detta innebär att planera, förbereda och genomföra undervisning, handleda och examinera. Undervisningen innebär också att instruera kring olika typer av hjälpmedel och praktiska moment. Administrativt kursansvar ingår i arbetsuppgifterna. Undervisningen sker främst på svenska, men kan även ske på engelska. Administrativa uppgifter i övrigt och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Stationeringsort är Umeå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av pedagogisk skicklighet och yrkeserfarenhet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till programutveckling och kursutveckling.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (3). I andra hand beaktas relevant yrkeserfarenhet (2), administrativ skicklighet, och förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand inom ämnesområdet arbetsterapi. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

  • planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grundnivå
  • medverkan vid högskolepedagogiskt utvecklingsarbete handledning och examination inom området arbetsterapi  erfarenhet av praktisk undervisning inom området arbetsterapi
  • vidare krävs god administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra, samt skicklighet att administrera m.m.

För denna anställning är klinisk erfarenhet och kompetens, kunskaper och erfarenheter inom undervisning och handledning där arbetsterapeutiska teorier och modeller samt hjälpmedel förekommer, särskilt meriterande.

Vid frågor om denna anställning, kontakta universitetslektor Ulla Nygren, 090-786-9102.

Sista ansökningsdag 2019-06-05.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enl. överrenskommelse

Kontaktperson

Ulla Nygren

090-7869102

Diarienummer

AN 2.2.1-2014-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-06-05

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.