Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Universitetsadjunkt i arbetsterapi - vikariat

Avdelningen för arbetsterapi

Ansök

senast

2021-04-15

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Beskrivning

En av våra adjunkter skall snart vara föräldraledig under ett år. Vi behöver därför en vikarie.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i de områden som ingår i Arbetsterapeutprogrammets kurser på grundnivå. Detta innebär att planera, förbereda och genomföra undervisning, handleda och examinera. En del av undervisningen ligger inom verksamhetsförlagd utbildning och då främst i form av kontaktlärarskap. Undervisningen kan också innebära att instruera kring olika typer av hjälpmedel och praktiska moment. Vanligen genomförs undervisningen på universitetet, men under rådande pandemi genomförs den främst digitalt. Undervisningen sker som regel på svenska, men kan även ske på engelska. Administrativa uppgifter är främst relaterade till kursansvar och då med hjälp av olika digitala system. I övrigt ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten.

Anställningen är tidsbegränsad till 12 månader med en omfattning av 100 %. Stationeringsort är Umeå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställningen krävs även legitimation som arbetsterapeut.                     

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av yrkeserfarenhet och pedagogisk skicklighet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till programutveckling och kursutveckling.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Relevant yrkeserfarenhet (3), pedagogisk skicklighet (3), administrativ skicklighet, och förmåga att leda och utveckla verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder                    

Den sökande förväntas kunna uppvisa yrkesskicklighet som är relevant för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

 • teamarbete och professionellt bemötande
 • rehabiliteringsplanering
 • ergonomi, rörelseanalys och strukturella funktionsbedömningar
 • förändringsarbete - innovation

Den pedagogiska skickligheten avser dels erfarenhet av undervisning inom olika områden i det kliniska yrkesutövandet och dels dokumenterad erfarenhet av undervisning inom universitet/högskola. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

 • undervisning med klientgrupper/anhöriga/personal
 • handledning och examination av studenter inom området arbetsterapi 
 • erfarenhet av praktisk undervisning inom området arbetsterapi
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grundnivå
 • medverkan vid högskolepedagogiskt utvecklingsarbete
 • samverkan med det omgivande samhället.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av utbildningsplanering inom den kliniska yrkesutövningen och vid planering av utbildning på grundnivå. Vana vid att hantera olika digitala system är meriterande.

För denna anställning är god förmåga till självständighet, samarbete, beslutsfattande och flexibilitet ett krav.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Ulla Nygren

090-7869102

Diarienummer

AN 2.2.1-340-21

Löneform

Månadlön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-04-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.