Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Universitetsadjunkt i estetiska ämnen med inriktning mot trä- och metallslöjd

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Ansök

senast

2021-05-19

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/.

Institutionen för estetiska ämnen söker nu en universitetsadjunkt i estetiska ämnen med inriktning mot trä- och metallslöjd.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom fristående kurser och kurser i lärarprogrammet med inriktning mot trä- och metallslöjd. Till undervisning hör föreläsningar, handledning, praktisk färdighetsträning, seminarieledning samt examination. I övrigt ingår undervisningsrelaterad administration, kursplanering, utvecklingsarbete, samt kompetensutvecklingstid. Del av kompetensutvecklingstiden ska användas till samverkan med skolor för att upprätthålla aktuella professionskunskaper från ungdomsskolan.

Undervisningen äger rum både på campus och på nätbaserade kurser. I  anställningen ingår 90 % undervisning/administration och 10 % kompetensutveckling. Förutom undervisning och kompetensutveckling ingår personal-, ämnes- och planeringsmöten med relevans för arbetets utförande.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt inom estetiska ämnen med inriktning mot trä- och metallslöjd är den som har examen på lägst magisternivå inom aktuellt område eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska samt förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Specifika bedömningsgrunder för urvalet är dokumenterade kunskaper inom ämnesområdet trä- och metallslöjd, såväl hantverkskunnande som ämnesdidaktik.

 Undervisningserfarenhet från grundskola och/ eller gymnasium inom ovanstående område med visad hög kvalitet är krav för anställningen. Undervisningserfarenhet på akademisk grundnivå i olika former (nätbaserad och campusförlagd undervisning) är också krav för anställningen. 

Erfarenhet av undervisning inom digital slöjd samt erfarenhet av samverkan med aktörer inom det professionella slöjdfältet och skola/kulturverksamhet är meriterande.

Till allmänna bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska fästas vid dokumenterade kunskaper inom ämnesområdet trä- och metallslöjd, såväl hantverkskunnande som ämnesdidaktik. Stor vikt ska fästas vid undervisningserfarenhet från grundskola och/eller gymnasium inom ämnesområdet. Stor vikt ska fästas vid undervisningserfarenhet på akademisk nivå i olika former (nätbaserad och campusförlagd undervisning).

Vikt ska fästas vid erfarenheter av undervisning inom digital slöjd samt samverkan med aktörer inom det professionella slöjdfältet och skola/kulturverksamhet. Därutöver ska vikt fästas vid allmänna bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

•        personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
•        CV
•        relevanta betyg och intyg
•        namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-05-19.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 210807 eller enligt överenskommelse. Anställningen är placerad i Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66) eller biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33).

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

210807 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Stina Wikberg, prefekt

stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66

Anna Widén, biträdande prefekt

anna.widen@umu.se, 090-786 60 33

Diarienummer

AN 2.2.1-514-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-05-19

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.