Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsadjunkt i omvårdnad- Örnsköldsvik

Institutionen för omvårdnad

Ansök

senast

2018-12-16

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Örnsköldsvik

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning och handledning i företrädesvis praktisk färdighetsträning inom utbildning på grund och avancerad nivå. Undervisningen sker huvudsakligen inom institutionens program och kurser. Vidare ingår att delta i utveckling av yrkesanknutna praktiska färdigheter i kurser samt även administrativa uppgifter. Undervisning kommer delvis att ske med distanspedagogik.

Stationeringsort är Örnsköldsvik, men undervisning på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder för anställning

Behörig att anställas som adjunkt i omvårdnad är legitimerad sjuksköterska som avlagt magisterexamen i omvårdnad eller har motsvarande kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Kunskap och erfarenhet inom färdighetsträning och praktisk undervisning mm är meriterande.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.


Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (1). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet planera, leda och utveckla verksamhet samt genom förmåga till samarbete.Tillträde

2019-01-01

Kontaktperson

Britt-Marie Lindgren, prefekt

090-786 92 61

Diarienummer

AN 2.2.1-1803-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-12-16