Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsadjunkt i oral hälsa

Institutionen för odontologi

Ansök

senast

2020-01-23

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för odontologi består av ca 60 medarbetare och vi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt odontologisk forskning. Vi söker nu en universitetsadjunkt till tandhygienistutbildningen.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetsadjunkt i oral hälsa omfattar huvudsakligen praktisk och teoretisk undervisning inom utbildningen på grundnivå vid tandhygienistprogrammet.

I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra undervisning och examinationer. Den praktiska undervisningen innebär även att instruera och handleda studenter i den grundläggande färdighetsträningen inom tandhygienistens kompetensområde och genomföra arbetsplatsbesök under studenternas kliniska praktik (VFU). Dessutom ingår att utveckla kurser och digitala undervisningsformer, vara delaktig vid handledning av examensarbeten och i tandhygienistprogrammets pedagogiska utvecklingsarbete. Undervisningen sker främst på svenska men kan även ske på engelska. I anställningen ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen för odontologi och medicinska fakulteten.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Eftersom anställningen omfattar  handledning av praktiska moment, patientfall och kommunikation inom ramen för tandhygienistens kompetensområde krävs tandhygienistlegitimation. Tandhygienistutbildningen har förlängts från två till tre år (från 2019) och för att kunna undervisa utifrån de nya nationella målen krävs även kandidatexamen i oral hälsa. Det krävs även för tandhygienistyrket nödvändiga kunskaper  i svenska enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket.

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av pedagogisk skicklighet och yrkesskicklighet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till program- och kursutveckling.

Viktning av bedömningsgrunderna

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), relevant yrkesskicklighet (2), administrativ skicklighet och förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand vad gäller området oral hälsa. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Utbildning i högskolepedagogik och relevant yrkesskicklighet är meriterande. Vidare krävs god administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination, medverkan vid högskolepedagogiskt utvecklingsarbete samt erfarenhet av praktisk handledning av undervisningsmoment. 

Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering samt genom förmåga till självständigt beslutsfattande, kommunikativ förmåga och samarbete.

Vid urval av behöriga är kunskaper om och erfarenheter av utbildningsplanering och undervisning inom Oral hälsa, handledning av praktiska moment inom tandhygienistens kompetensområde, bred klinisk yrkesskicklighet som tandhygienist och erfarenheter från samverkan med det omgivande samhället särskilt meriterande.

Mer om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på upptill två år och är placerad vid institutionen för odontologi, tandhygienistprogrammet. Upp till 10 % av arbetstiden nyttjas till utveckling av ämneskompetens och pedagogisk kompetens så att lägst magisterexamen och genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp uppnås. Läs mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/

Ansökan

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!


Tillträde

Så snart som möjligt, enligt överenskommelse

Kontaktperson

Anders Wänman, prefekt

090-7856082

Diarienummer

AN 2.2.1-1815-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-01-23

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.