Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsadjunkt i patologi vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Ansök

senast

2022-10-10

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för medicinsk biovetenskap utlyser en tillsvidareanställning som universitetsadjunkt i ämnet patologi. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten och bedriver forskning och utbildning. Institutionen bedriver utbildning på läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, biomedicinarprogrammet samt logopedprogrammet. Vi är sammanlagt c:a 90 medarbetare.


Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen som universitetsadjunkt förväntas medverka inom lärar-, tandläkar-, biomedicin- samt logopedprogrammen. Arbetet omfattar administrativa uppgifter kopplade till undervisning samt praktisk och teoretisk undervisning inom våra program/kurser.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar kursadministration kopplade till undervisningen för läkar-, tandläkar-, biomedicinar- samt logopedprogrammen. Dessutom ingår att medverka i laborationer/praktiska moment, grupparbete och annan undervisning inom dessa program. Som universitetsadjunkt kommer du att arbeta med planering av kursschema, lokalbokning och kursplattformen. Vidare kommer du att tillsammans med kursansvarig arbeta med planering, utformning och sammanställning av digitala provuppsättningar på svenska samt och inrapportering av studieresultat i LADOK. Det ingår även att hantera löpande studentärenden och bereda ärenden för tillgodoräknanden tillsammans med kursansvarig. Av vikt är också att följa utvecklingen av forskningen inom området.

Arbetet genomförs i nära samarbete med institutionens lärare samt administratörer inom grundutbildning.


Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har biomedicinar-, molekylärbiologi –eller annan motsvarande akademisk examen med inriktning mot patologi eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  Den sökande ska även visa på pedagogisk skicklighet samt dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eftersom all undervisning inom våra program ges på svenska. Den sökande förväntas behärska svenska och engelska språket i både tal och skrift.

Eftersom anställningen omfattar handledning av praktiska moment i form av laborationer krävs kompetens inom det laborativa området utifrån studenternas behov.

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av pedagogisk skicklighet och yrkesskicklighet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till program- och kursutveckling. Disputation och forskning och inom området är meriterande.


Viktning av bedömningsgrunderna
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), relevant yrkesskicklighet (2), administrativ skicklighet och förmåga att leda och utveckla verksamhet (1).


Beskrivning av bedömningsgrunderna
Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand vad gäller området patologi. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Utbildning i högskolepedagogik och relevant yrkesskicklighet är meriterande. Vidare krävs god administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination, medverkan vid högskolepedagogiskt utvecklingsarbete samt erfarenhet av praktisk handledning av undervisningsmoment. 

Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att utveckla verksamhet, erfarenhet av grundutbildningsplanering samt genom förmåga till självständigt beslutsfattande, kommunikativ förmåga och samarbete.

Vid urval av behöriga är kunskaper om och erfarenheter av utbildningsplanering och undervisning inom patologi, handledning av praktiska moment inom sjukdomslära och erfarenheter från samverkan med det omgivande samhället särskilt meriterande.


Mer om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % placerad vid Institutionen för medicinsk biovetenskap med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning (6 månader).

 Läs gärna mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-biovetenskap/

 

Ansökningsförfarande
Till en fullständig ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Ett personligt brev med beskrivning av kvalifikationer och motivering till ansökan (max 2 sidor).
  • Meritförteckning/CV inkluderande redogörelse av professionsnära kompetens och redogörelse för pedagogisk verksamhet.
  • Vidimerade kopior av betyg/examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Magnus Hultdin, tel. 090 – 785 28 89, epost magnus.hultdin@umu.se.

Ansökan skall göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 2022-10-10.

Välkommen med din ansökan!

Faktaruta

Tillträde

Enligt överenskommelse

Löneform

Månadslön

Ansök senast

2022-10-10

Diarienummer

AN 2.2.1-1314-22

Kontaktperson

Magnus Hultdin, prefekt

090-7852889

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.