Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Universitetsadjunkt i utbildningsledarskap

Centrum för skolledarutveckling

Ansök

senast

2021-02-01

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Vi önskar förstärka vår personalstab med en universitetsadjunkt i utbildningsledarskap.
Anställningen avser heltid och tillsvidare med start under VT 2021 enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning av yrkesverksamma rektorer och andra skolledare. Du kommer att bli placerad på Centrum för skolledarutveckling som är en tvärvetenskaplig avdelning som utbildar och forskar kring förskolor och skolors styrning, ledarskap och organisation. Ett av våra huvuduppdrag är det nationella rektorsprogrammet. Därutöver arbetar vi med andra professionsrelaterade utbildningar och riktade satsningar såsom Samverkan för bästa skola. Huvudsakligt undervisningsinnehåll är föreläsningar, handledning, seminarier och examination samt processansvar för rektorsprogrammet och annan uppdragsutbildning. Undervisning är ofta förlagd till internat och sker i norra och södra Sverige.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Kvalifikationer
Erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag är ett krav. Undervisning inom allmänna skolväsendet eller arbete inom skolmyndigheter är särskilt meriterande, liksom kompetens med inriktning mot utbildningsledarskap.

Sökande ska visa dokumenterade erfarenheter av ledarskap och ansvar för processer för ökad kvalitet och skolförbättring. Dessutom värdesätts planering, utveckling och genomförande av olika utbildningar och utvecklingsinsatser.

Bedömningsgrunder
Förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet och/eller inom skolmyndigheter kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Även magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Vi värdesätter dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i ledning och styrprocesser  för skolförbättring samt planering, utveckling och genomförande av olika utbildningar.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Professionskompetens och egen ledarerfarenhet inom de läroplansstyrda skolformerna kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Därutöver kommer avseende fästas på förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, t ex förvärvad genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan

En ansökan till anställning som universitetsadjunkt ska innehålla:

  • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
  • Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens
  • Eventuell redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
  • Eventuella övriga meriter du önskar åberopa

Se även anvisningar för ansökan anställning som adjunkt vid Umeå universitet här

Centrum för skolledarutveckling är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen. Statsvetenskapliga institutionen har totalt 66 anställda, varav tjugotalet personer kombinerar utbildning och forskning inom Centrum för skolledarutveckling. Vi bedriver uppdragsutbildning för främst rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se https://www.umu.se/centrum-for-skolledarutveckling

Kontaktpersoner: Helene Ärlestig, professor, föreståndare Centrum för skolledarutveckling, 46 (0) 90-786 62 23.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet, senast 2021-02-01.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2021-04-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Helene Ärlestig

090-786 62 23, helene.arlestig@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1758-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2021-02-01

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.