Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Universitetsadjunkter socialt arbete

Institutionen för socialt arbete

Ansök

senast

2021-04-26

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Universitetsadjunkter i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete söker 3 adjunkter i socialt arbete. Anställningen är tillsvidare och omfattningen är på heltid (100%). Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. Vid samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelas adjunkter 10% kompetens-utvecklingstid. Sista ansökningsdag är 2021-04-26. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i socialt arbete och de professions- och färdighetsövande utbildningsmomenten. Anställningen innebär undervisningen i verksamhetsförlagd utbildning, personlig och professionell utveckling, praktik- och yrkesförberedande moment samt professions- och färdighetstränande moment. Undervisningen omfattar alla nivåer inom ämnesområdet där dessa undervisningsmoment förekommer. Detta innebär undervisning på socionomprogrammet, polisutbildningen, vidareutbildning av yrkesverksamma socionomer, fristående kurser och annan utbildning institutionen bedriver. I undervisningen ingår kursansvar och kursadministration.

I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för arbetet. En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att följa forskningen i socialt arbete.

För att tillförsäkra att professionskompetensen bibehålls och är uppdaterad och aktuell ingår också i arbetsuppgifterna kompetensutveckling på yrkesområdet socialt arbete och socionomprofessionen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Sökande ska ha socionomexamen samt yrkesskicklighet från socialt arbete.

Bedömningsgrunder

Även den som har socionomexamen samt examen på lägst magisternivå i socialt arbete kan komma i fråga. Erfarenhet av pedagogisk verksamhet och undervisning samt erfarenhet av samverkan, ledning och administration utgör vidare bedömningsgrunder.

Särskild vikt kommer att läggas vid att sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska språket.

Avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid bedömning av behörigheten läggs störst vikt vid yrkesskicklighet följt av examen på lägst magisternivå i socialt arbete. Vid bedömning av yrkesskicklighet läggs särskild vikt vid dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete.

Ytterligare bedömningsgrunder är erfarenhet av pedagogisk verksamhet och undervisning samt erfarenhet av samverkan, ledning och administration.  Vid bedömning av erfarenhet av pedagogisk verksamhet och undervisning läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom ämnesområdet socialt arbete.

Då undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet.

Av dessa ytterligare bedömningsgrunder ska dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet och undervisning följt av dokumenterad erfarenhet av ledning och administration ges störst meritvärde, därpå följer erfarenhet av samverkan.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, här

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här

I rekryteringsprocessen ingår intervju och referenstagning. Arbetsprov i form av provföreläsning kan komma att bli aktuellt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 2021-04-26.

Din ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • CV/meritförteckning
 • Redogörelse av yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete
 • Redogörelse för pedagogisk verksamhet och undervisning
 • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • Redogörelse för erfarenhet av samverkan, ledning och administration
 • Referenser inklusive kontaktuppgifter
 • Publikationsförteckning
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser

 

Tillträde

Så snart som möjligt

Kontaktperson

Lennart Sauer

072-2066191

marie-louise snelman

090-7869312

Diarienummer

AN 2.2.1-350-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-04-26

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.