Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med möjlighet till förenad anställning

Avdelningen för infektion och immunologi

Ansök

senast

2020-10-01

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, med särskild inriktning mot medicinsk kemi, kemi och biostatistik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid biomedicinsk analytikerprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder. Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men kan ibland komma att behöva utföras på engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot medicinsk kemi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma. Provanställning kan komma att tillämpas.

För den sökande som innehar legitimation som biomedicinsk analytiker, kan anställningen som universitetslektor efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som biomedicinsk analytiker, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom medicinsk kemi.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha ämneskompetens för undervisning inom biomedicinsk laboratorievetenskap, baserat på tidigare undervisningserfarenhet och kunskaper. Dokumenterad kompetens inom medicinsk kemi, kemi och biostatistik förväntas.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet och administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet.

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i medicinsk kemi och kemi. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. För denna anställning är särskilt meriterande att ha visad förmåga att integrera teoretisk och laborativ undervisning samt koppla denna till klinisk verksamhet och kvalitetssäkring samt erfarenhet av undervisning inom biostatistik. Goda kunskaper inom svenska och engelska samt erfarenhet av att granska vetenskaplig text är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i medicinsk kemi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2020-10-01. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Avdelningschef Mari Norgren tel 073-620 51 25

mari.norgren@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-789-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-10-01

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.