Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i byggteknik

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Ansök

senast

2018-02-26

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Ort Umeå

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en universitetslektor som kan förstärka institutionens behov inom byggteknik. Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2018-02-26.

Arbetsuppgifter
Inom samtliga program vid institutionen ges såväl kurser på grundläggande nivå som fördjupningskurser inom områden där fysikens och matematikens teoretiska överbyggnad kopplas samman med praktiska tillämpningar och där exempel från både industri och vardagsliv behandlas.

Det är stort intresse för våra utbildningsprogram i byggteknik och vi behöver nu förstärka institutionen med en universitetslektor. Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet inom byggområdet och vi kan erbjuda stimulerande och utmanande arbetsuppgifter där du förväntas ta ett stort ansvar för både undervisning och utveckling av befintliga och nya kurser. En del av arbetet handlar också om att samverka med det omgivande samhället i syfte att hålla undervisningen tätt knuten till branschens utveckling. Därtill, förväntas innehavaren delta i forskning inom något av våra tillämpade forskningsområden med inriktning mot energi och elektro- och systemteknik, se www.tfe.umu.se/forskning/.

Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet ges efter tre års anställning möjlighet att, i konkurrens med andra, söka finansiering av tid för forskning med upp till 75 % av full arbetstid.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet utgör tillsammans de främsta bedömningsgrunderna och där den pedagogiska skickligheten kommer att ges störst vikt.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet byggteknik. Dokumenterade erfarenheter av handledning av examensarbeten samt undervisning inom byggteknik på minst grundnivå är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet byggteknik. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter. Vikt läggs även vid förmåga att i konkurrens erhålla forskningsmedel.

Kunskaper inom byggproduktion och anläggningsteknik samt uppvisad förmåga att samverka med det omgivande samhället inom ämnesområdet är meriterande.

God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet.

Umeå universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning på alla nivåer. Då flertalet av våra forskare/lärare vid institutionen är män, ser vi gärna kvinnor som sökande, men alla är välkomna med sin ansökan.

Ansökan  
Till ansökan ska bifogas:

 • Ett personligt brev som inkluderar kontaktuppgifter.
 • Ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning samt en komplett publikationslista.
 • Vidimerade kopior av relevanta betyg och examensbevis.
 • En redogörelse för pedagogisk verksamhet. Detta ska göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
 • En redogörelse för vetenskaplig verksamhet, inklusive en forskningsplan som beskriver den forskning du vill bedriva inom anställningen (högst fyra sidor).
 • Kopior av högst fem forskningspublikationer du önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • En kort beskrivning av erfarenheter av administrativ verksamhet, ledning av verksamhet och personal, information gällande forskning och utvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-02-26.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Per Hallberg, tfn 090-786 80 62, per.hallberg@umu.se, eller biträdande prefekt Erik Näslund, tfn 090-786 65 16, erik.naslund@umu.se.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 95 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Totalt ansvarar institutionen för ca 660 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik samt interaktion och design.

Tillträde

enligt överenskommelse

Kontaktperson

Per Hallberg

090-786 80 62

Erik Näslund

090-786 65 16

Diarienummer

AN 2.2.1-185-18

Löneform

månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-02-26