Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot kunskapsrepresentation och resonerande

Institutionen för datavetenskap

Ansök

senast

2021-12-17

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för datavetenskap utlyser ett universitetslektorat i datavetenskap med inriktning mot kunskapsrepresentation och resonerande. Sista ansökningsdag är 17 december 2021.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand forskning inom datahantering baserad på beräkningslogik med målet att uppnå en mer intelligent och tillförlitlig datahantering, till exempel genom att använda domänkunskap uttryckt i form av logik-baserat språk såsom OWL (Web Ontology Language).

Den sökande förväntas bygga upp och leda en egen forskargrupp som på fem års sikt i huvudsak ska kunna finansieras genom externa forskningsmedel. Den sökande förväntas även vara öppen för att aktivt söka samarbeten med andra forskargrupper vid universitetet och verka för tillämpningar i den regionala industrin.

Utöver forskning kan arbetsuppgifterna även omfatta undervisning på alla nivåer samt forskarhandledning. Utöver undervisning på avancerade kurser relaterade till det egna forskningsområdet, förväntas den sökande kunna undervisa på grundnivå inom teoretisk datavetenskap, logik och artificiell intelligens.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

En allmän bedömningsgrund för samtliga lärarkategorier är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrunder ska gälla i första hand graden av vetenskaplig skicklighet. Därnäst ska graden av pedagogisk och administrativ skicklighet beaktas. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samverkan med omgivande samhälle
 • extra vikt ges dokumenterad förmåga att leda en forskargrupp
 • erfarenhet av forskning inom områdena kunskapsrepresentation och resonerande, datahantering baserad på beräkningslogik samt beräkningskomplexitet

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, extra vikt ges dokumenterad förmåga att i egenskap av huvudhandledare handleda doktorander fram till examen
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • erfarenhet av undervisning inom teoretisk datavetenskap, beräkningslogik och artificiell intelligens är meriterande

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Administrativ skicklighet

Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga till övergripande verksamhetsplanering
 • förmåga att arbeta strukturerat
 • förmåga att prioritera resursanvändning på ett sätt som speglar verksamhetens behov och mål
 • förmåga att leda och samordna en grupp, inklusive konflikthantering
 • förmåga att organisera eller koordinera vetenskapliga sammankomster

Ansökan

Ansökan ska skrivas företrädesvis på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor) Vidimerade kopior av relevanta examensbevis Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template") CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: basinformation redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista) redogörelse för pedagogisk verksamhet redogörelse för administrativ skicklighet redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-12-17.

Mer information

Mer information kan erhållas från prefekt Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Tillträde

Snarast

Diarienummer

AN 2.2.1-1563-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-12-17

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.