Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Ansök

senast

2022-01-31

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för epidemiologi och global hälsa söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa. Anställningen är tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet folkhälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa (ALOHA). Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer till stor del att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom folkhälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa. Forskning på uppdrag av myndigheter inom folkhälsoområdet kan komma att ingå. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor samt kurssamordnare ingår.

Anställningen är tillsvidare på heltid till en omfattning av 100 %. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.


Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram. Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom folkhälsovetenskap med inriktning arbete och hälsa samt ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet folkhälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.


Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att viktas lika (3). Vidare viktas graden av administrativ skicklighet, och skicklighet att leda personal och verksamhet (sammantaget 1).


Beskrivning av bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i folkhälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Den sökande förväntas uppvisa en pedagogisk verksamhet motsvarande minst 120 timmar samt erfarenhet av kursansvar eller motsvarande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i folkhälsovetenskap. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, samt refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Den sökande ska uppvisa pågående forskning och bör ha en vetenskaplig produktion i en omfattning som motsvarar minst en doktorsavhandling efter doktorsexamen. Den sökandes vetenskapliga verksamhet efter disputationen ska uppvisa vetenskaplig självständighet, t ex genom seniorförfattarskap och publikationer utan tidigare huvudhandledare.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är särskilt meriterande erfarenhet av uppdragsforskning för statliga myndigheter inom folkhälsoområdet.


Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-01-31. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Anna-Karin Hurtig, prefekt

090-785 68 12

Klas-Göran Sahlén, bitr./stf. prefekt

0907866358

Diarienummer

AN 2.2.1-1642-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-01-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.