Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Universitetslektor i företagsekonomi, ekonomistyrning (6 månader)

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2020-12-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning, 6 månader

Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid. Ansök senast 31 december 2020.

Arbetsinnehåll

Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå, och då främst inom ekonomistyrning. Du deltar i utvecklingsarbete, handledning och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Undervisningen bedrivs ofta i lag och såväl på svenska som på engelska.

I tjänsten ingår kompetensutveckling uppgående till 20 % av arbetstiden. Det finns möjlighet för dig att med externa forskningsmedel använda upp till 80 % av årsarbetstiden till forskning.

I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tillbringar din arbetstid i Umeå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser ämnesområdet företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning eller motsvarande. Om du åberopar motsvarande skall du skriva en redogörelse över vad som åberopas. Du måste även kunna visa upp god dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Vi söker dig med en doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För pedagogisk behörighet krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om du åberopar motsvarande skall du skriva en redogörelse över vad som åberopas. Du måste även kunna visa upp god dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse. Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen nedan, med undantag för att lika stor vikt ska läggas vid undervisning och forskning i bedömning.

1. Förmåga och erfarenhet av att undervisa inom företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Både undervisning på svenska så väl som engelska är meriterande.

2. Erfarenhet av forskning inom företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste fem åren i enlighet med Handelshögskolans kvalitetssystem. Detta innebär att sökanden ska kunna påvisa tre kvalitativt starka publikationer under den senaste femårsperioden eller ha mindre än fem år sedan disputation.

3. Förmåga att samverka med näringsliv och samhälle

4. Administrativ skicklighet

Ansökan

Information om pedagogiska meriter, behörighet, bedömningsgrunder samt om ansökan för anställning som universitetslektor finns på Umeå universitets hemsida.

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Bitr prefekt Johan Jansson, johan.jansson@umu.se

090-786 78 72

Oscar Stålnacke, oscar.stalnacke@umu.se

090-786 64 97

Stefan Sundgren, stefan.sundgren@umu.se

090-786 79 31

Diarienummer

AN 2.2.1-1387-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

+46 90 786 53 65,+46 70 268 87 67

ST

+46 90 786 54 31

SEKO

+46 90 786 52 96

Ansök

senast

2020-12-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.