Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot finansiering

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2022-01-31

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot finansiering

Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid.

Arbetsinnehåll
Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå, och då främst inom finansiering. Du deltar i utvecklingsarbete, handledning och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Undervisningen bedrivs ofta i lag och såväl på svenska som på engelska. För denna anställning är förmåga att undervisa på svenska särskilt meriterande.

I anställningen ingår kompetensutveckling uppgående till 20 % av arbetstiden. Det finns möjlighet för dig att med externa forskningsmedel använda upp till 80 % av årsarbetstiden till forskning.

I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tillbringar din arbetstid i Umeå på enheten för företagsekonomi och sektionen för redovisning/finansiering. Vid enheten för företagsekonomi finns ett uttalat fokus mot i huvudsak två forskningsprofiler som vi gärna ser att du bidrar till: Företagsetik och hållbarhet (RiseB.se) samt Projekt, innovationer och nätverk (PIN). Sektionen för redovisning/finansiering bedriver idag forskning främst inom revision, hushållens finansiella beslut samt inom bolagsstyrning. Det mesta av denna forskning är kvantitativ och bedrivs med hjälp av registerdata.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen vid ansökningstidens utgång. Behörigheten avser ämnesområdet företagsekonomi, inriktning finansiering. Vi söker dig med en doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse. Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen nedan, med undantag för att lika stor vikt ska läggas vid undervisning och forskning i bedömning.

Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen nedan, med undantag för att lika stor vikt ska läggas vid undervisning och forskning i bedömning.

1. Vetenskaplig skicklighet avser ämnet företagsekonomi med inriktning mot finansiering. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationella, peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter inom fältet. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste fem åren i enlighet med Handelshögskolans kvalitetssystem. Detta innebär bland annat att sökanden ska kunna påvisa kvalitativt starka publikationer i internationella tidskrifter samt förmåga att söka och erhålla externa medel. I bedömning av publikationer tillämpar enheten för Företagsekonomi aktuella kvalitetslistor från Web of Science (WoS), Acadmic Journal Guide (AJG, fd. ABS) samt ABDC. Vid böcker och bokkapitel tillämpas den så kallade Norska listan.

Det är särskilt meriterande med forskning inom företagsetik eller hållbarhet.

Särskilt meriterande är om att sökande har med sig minst 75% externfinansierad anslagstid i minst två år efter ansökningstidens utgång.

2. Pedagogisk skicklighet avser förmåga och erfarenhet av att undervisa inom företagsekonomi med inriktning mot finansiering. Visad undervisningsskicklighet på grundnivå och avancerad nivå, handledning, samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är särskilt meriterande. Högskolepedagogisk utbildning, erfarenhet av undervisning på forskarnivå och handledning av doktorander är meriterande. Förmåga att undervisa på svenska är särskilt meriterande.

3. Administrativ skicklighet är meriterande och avser dels förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet, samt förmåga att leda utvecklings- och kvalitetsarbete i grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet för befattningen.

4. Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet, vilket innefattar ett utåtriktat och flexibelt arbetssätt, lätt för att ta egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt. God förmåga att samverka med näringsliv och samhälle är särskilt meriterande.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering. Vid enheten för företagsekonomi finns ett uttalat fokus mot i huvudsak två forskningsprofiler: Företagsetik och hållbarhet (RiseB.se), samt Projekt, innovationer och nätverk (PIN).

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

    Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Johan Jansson, johan.jansson@umu.se

+46 90 7867872

Diarienummer

AN 2.2.1-1874-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-01-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.