Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot management, 40 %

Företagsekonomi

Ansök

senast

2019-10-30

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 40 %
  • Ort Umeå

Två universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot management, 40 % arbetstid
Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även beredas möjlighet till att forska en stor del av  din arbetstid.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå, främst inom management. Du deltar i utvecklingsarbete, handledning och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Undervisningen bedrivs ofta i lag både på svenska och engelska.

I anställningen ingår kompetensutveckling upp till 20 % av arbetstiden. Det finns möjlighet för dig att med externa forskningsmedel använda upp till 80 % av årsarbetstiden till forskning.

I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tillbringar din arbetstid i Umeå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till  anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Vi söker dig med en doktorsexamen i företagsekonomi eller med motsvarande vetenskapliga kompetens. Behörigheten avser ämnesområdet företagsekonomi, inriktning management.

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt att den sökande visar på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrunder ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse. 
Särskild vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen nedan, med undantag för att lika stor vikt ska läggas vid undervisning och forskning i bedömning.

1. Förmåga och erfarenhet av att undervisa inom företagsekonomi med inriktning mot management på svenska. Det är även meriterande att undervisa på engelska.

2. Erfarenhet av forskning inom företagsekonomi med inriktning mot management. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste 5 åren i enlighet med Handelshögskolans kvalitetssystem. Detta innebär att sökanden ska kunna påvisa tre kvalitativt starka publikationer under den senaste femårsperioden eller ha mindre än fem år sedan disputation.

3. Förmåga att samverka med näringsliv och samhälle

4. Administrativ skicklighet

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om Handelshögskolan
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 55 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Vi är en AACSB ackrediterad och hålbarhetscertifierad handelshögskola enligt ISO 14001 och hos oss läser mer än 3000 studenter.

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Lars Silver, lars.silver@umu.se

090-7866798

Diarienummer

AN 2.2.1-1419-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65, 070-268 87 67

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2019-10-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.