Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i Idrottsmedicin, Vikarierande

Avdelningen för idrottsmedicin

Ansök

senast

2019-12-04

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i de områden som enheten för idrottsmedicin deltar i. Det innebär att ansvara för utveckling och genomförande av undervisning, teoretisk och praktisk handledning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå. En stor del av arbetsuppgifterna berör tillämpad idrottsmedicin och idrottsfysiologi där teori och laborativa moment integreras. Detta innebär också att utveckla, planera, och förbereda undervisning och handledning inom anatomi, idrottstraumatologi och kinesiologi. Kursansvar inom någon eller några ämnen ingår i arbetsuppgifterna. Undervisningen sker på svenska och engelska. Egen forskning, deltagande i avdelningens forskning, medverkan på UMEX-labbet, samt handledning av forskarstudenter kan ingå i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Anställningen är ett vikariat med anställningstid upp till 12 månader och med stationeringsort Umeå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet Idrottsmedicin.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet och administrativ skicklighet. En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), administrativ skicklighet (2), därutöver skall gälla graden av vetenskaplig skicklighet. (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grundnivå i Idrottsmedicin. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i Idrottsmedicin. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även tidigare postdoktor meritering, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Det är meriterande med klinisk erfarenhet från legitimationsyrke.

Skicklighet att planera nya kurser och utforma kursinnehåll samt kursmaterial är särskilt meriterande.

För undervisningsuppdraget är kunskaper inom biomekanik samt dokumenterad Pedagogiskt Digital Kompetens (PDK) särskilt meriterande

Vid frågor kring denna anställning, kontakta gärna prefekt Ann Sörlin per epost: ann.sorlin@umu.se eller per telefon: 090- 786 92 38.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2019-12-04. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Ann Sörlin

090-7869238

Diarienummer

AN 2.2.1-1443-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-12-04

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.