Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i informatik med inriktning mot informationssystem

Institutionen för informatik

Ansök

senast

2019-12-05

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Universitetslektor i informatik med inriktning mot informationssystem

Institutionen för informatik söker 1-2 universitetslektorer i informatik, med inriktning mot informationssystem, som aktivt kan bidra till och utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet inom detta område.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot informationssystem.

Undervisning avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen.

I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Vi söker dig som är intresserad av att undersöka digitaliseringens effekter på organisationer, processer och verksamheter. Det kommer att ingår samarbete med företag och organisationer. I arbetsuppgifterna ingår det att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till institutionens strävan att finna synergier mellan institutionens forskningsområden avseende både utbildning och forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapligkompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom området informationssystem. Det är meriterande med tillämpade kunskaper inom databaser, verksamhetsmodellering, informationsmodellering eller programmering. Därutöver kommer avseende fästas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, förvärvad t.ex. genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Visad undervisningsskicklighet samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Vidare är erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervju och provföreläsning kommer att tillämpas under rekryteringsprocessen.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen ingår intervju och referenstagning även provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Institutionen för Informatik
Institutionen för informatik består av 45 medarbetare och bedriver forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och vardagsliv. Vår forskning inriktar sig på områden såsom digital innovation, digitial transformation digitala förmågor, värdeskapande, digitala plattformar och ekosystem, artificiell intelligens, internet of things och data analytics. I vår forsknings rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel.
På grundnivå bedriver vi utbildning inom flera olika utbildningsprogram, exempelvis systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, digital medieproduktion och beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Vi erbjuder även masterprogram och utbildning på forskarnivå inom informatik. Läs mer om institutionen för informatik här: http://www.informatik.umu.se/

 

 

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Katrin Jonsson, katrin.jonsson@umu.se

090-786 93 87

Diarienummer

AN 2.2.1-1596-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65, 070-268 87 67

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2019-12-05

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.