Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i kulturgeografi

Geografi

Ansök

senast

2021-11-29

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Universitetslektor i kulturgeografi

Institutionen för geografi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu en till två lektorer med inriktning kulturgeografi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen är tillsvidare och omfattar undervisning, examination, forskning och administration. Arbetsuppgifterna består i undervisning och kursutveckling inom ramen för de kulturgeografiska kurser och utbildningsprogram som ges vid institutionen, på såväl grundnivå som avancerad nivå. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att bidra till att utveckla forskningen vid institutionen och att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet,

I anställningen ingår både forskning och undervisning. undervisning kan maximalt uppgå till 80 % av arbetstiden, och utrymme för externt finansierad forskning upp till 75 % av årsarbetstiden medges under förutsättning att det går att förena med institutionens undervisningsbehov.

Placering för anställningen är i Umeå. I arbetsuppgifterna ingår ett aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Behörighet
Enligt anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1134-21) är den behörig att anställas som universitetslektor som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i kulturgeografi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas administrativ skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationella, peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter inom ämnet kulturgeografi. Visad förmåga att initiera, planera och utveckla forskning samt förmåga att i nationell och internationell konkurrens erhålla forskningsmedel tillmäts stor betydelse. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, högskolepedagogisk utbildning samt erfarenhet av att undervisa på svenska och engelska är särskilt meriterande.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av planering av utbildning eller projekt, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet avgör vilken kandidat som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid institutionen.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Institutionen för Geografi
Institutionen för geografi vid Umeå universitet har omkring 40 anställda och här bedrivs en omfattande forskningsverksamhet inom ämnet kulturgeografi. Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning. Vad gäller undervisning är institutionen värd för utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom samhällsplanering och turism samt ämneslärarutbildning i geografi. För mer information om vår verksamhet, se: https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

   Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Emma Lundholm, emma.lundholm@umu.se

090-786 71 72

Diarienummer

AN 2.2.1-1338-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-11-29

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.