Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i måltids- och restaurangvetenskap

Restauranghögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2018-09-25

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100
  • Ort Umeå

Universitetslektor i måltids- och restaurangvetenskap

Restauranghögskolan söker en universitetslektor i måltids- och restaurangvetenskap med tillträde 181101 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning på samtliga nivåer, forskning och samverkan. I undervisningsuppdraget ingår utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning i kurser och program med särskilt fokus på Gastronomiprogrammets inriktning värdskap. Där ingår det drycker och matsalshantverk som betydande områden. Undervisningen omfattas till stor del av praktiska moment men även handledning och teoretiska examinationer i form av PM och rapporter samt examensarbeten. Samverkan med andra inom och utanför universitetet är en grundläggande del i läraruppgiften. Anställningen innefattar ett utvecklingsarbete inom programmets inriktning värdskap.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet måltids- och restaurangvetenskap eller annat ämnesområde som har relevans för Restauranghögskolans huvudområde eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund för den nu aktuella anställningen gäller i första hand graden av sådan skicklighet som utgör krav för behörighet för anställningen.

Stor vikt kommer att läggas vid prövningen av de erfarenhetsbaserade kunskaper inom matsalshantverk som inkluderar bland annat dryckeskunskap och serveringserfarenhet och gestaltning av måltidskontext i ett gastronomisk sammanhang, exempelvis restaurang.

Stor vikt kommer även att läggas vid att den sökande har ett aktivt nätverk och god erfarenhet från matsalsarbete inom restaurangbranschen både nationellt och internationellt som anställd eller i eget företag samt dokumenterad yrkeserfarenhet. Även arbete med särskilda utvecklingsuppdrag är av stor vikt. Förmåga att samverka med det omgivande samhället kommer att beaktas.

Vikt kommer att läggas vid erfarenhet från program- och kursutvecklingsarbete och pedagogiska utvecklingsarbeten. Även erfarenhet av kvalitativa metoder särskilt etnografisk metod/fältarbete är av stor vikt för anställningen.

Som person ska den sökande vara serviceinriktad, kunna avläsa behov, ta egna initiativ och vara noggrann samt kunna arbeta självständigt. Personen ska också vara utåtriktad och ha god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra individer och grupper såväl inom som utanför universitetet. Personen skall även obehindrat kunna tala och skriva på engelska.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem. Behörighets- och bedömningsgrunderna samt kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för läraranställningar återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

Mer om Restauranghögskolan, http://www.rh.umu.se/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Björn Noren

090-786 71 93, 070-388 71 93

Hanna Lövgren

090-786 57 51

Ute Walter

090-786 71 91

Diarienummer

AN 2.2.1-1192-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2018-09-25