Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Universitetslektor i medicin eller geriatrik förenad med anställning som specialistutbildad läkare i Region Jämtland Härjedalen

Avdelningen för medicin

Ansök

senast

2021-05-31

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa och handleda i ämnesområdet medicin/invärtesmedicinska specialiteter eller i geriatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå i arbetsuppgifterna. Undervisningen kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. I arbetsuppgifterna ingår vidare forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom ämnesområdet medicin, geriatrik eller närliggande ämnesområden. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet ingår också i dina arbetsuppgifter då du förväntas leda en egen forskargrupp. Ledning av verksamhet inom undervisning i egenskap av ämnesansvarig eller kurssamordnare kan också ingå i arbetet.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Östersund, men arbete på annan ort kan förekomma.

Din anställning som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i invärtesmedicinsk specialitet eller i geriatrik vid Region Jämtland-Härjedalen, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För anställningen krävs även läkarlegitimation och specialistbevis inom invärtesmedicinsk specialitet eller i geriatrik. Vidare är klinisk skicklighet är ett behörighetskrav.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning samt ha dokumenterad ämneskompetens inom ämnesområdet medicin eller närliggande ämnesområde.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), Därutöver skall gälla graden av administrativ och klinisk skicklighet samt skicklighet att leda verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet medicin/invärtesmedicinsk specialitet eller i geriatrik. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Den sökande förväntas uppvisa en pedagogisk verksamhet motsvarande minst 120 timmar samt erfarenhet av kursansvar eller motsvarande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i ämnesområdet medicin, geriatrik eller närliggande ämnesområde. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-05-31. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Ulf Näslund ulf.naslund@umu.se

090-786 88 60

Diarienummer

AN 2.2.1-573-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-05-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.