Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Ansök

senast

2022-01-31

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Anställningen är på heltid, tillsvidare med start 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, seminarieledning, handledning och examination. Kompetensutvecklingstid ingår och motsvarar 20 %. Anställningen avser undervisning och handledning i medie- och kommunikationsvetenskap, inklusive journalistik och strategisk kommunikation, på samtliga kurser och program på grundnivå, samt undervisning och handledning på avancerad nivå. Kursadministration samt kursutvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen antingen inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller strategisk kommunikation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen.

Behörighetsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik samt visad insikt i teori och metod inom medie- och journalistikforskning.

Erfarenhet av kurs- och programutvecklingsarbete, erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande, administrativ skicklighet eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik, god samarbetsförmåga samt god förståelse av och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik samt förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av medelsansökningar, symposier, antologiprojekt etc. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i teori och metod inom medie- och journalistikforskning.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik samt bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Vikt ska fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling.

Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet och viss vikt ska fästas vid erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande. 

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid god förståelse av och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse. Vikt ska också fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag. Vidare ska viss vikt fästas vid erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf

Övrigt
Tillträde för anställningen är 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller kerstin.engstrom@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2022-01-31 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2022-08-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Kerstin Engström, prefekt

090-786 61 12 eller kerstin.engstrom@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1617-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-01-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.