Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Ansök

senast

2022-05-19

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50 %
 • Ort Umeå

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Anställningen är på deltid med omfattning 50 % och med tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse och gäller till och med 2023-07-31.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, seminarieledning, handledning och examination. Kompetensutvecklingstid ingår och motsvarar 20 %. Anställningen avser undervisning och handledning i ämnena medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation och journalistik, på samtliga kurser och program på grundnivå, samt undervisning och handledning på avancerad nivå. Kursadministration samt kursutvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation, erfarenhet av kurs- och programutvecklingsarbete samt administrativ skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärorollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god förståelse av och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse, god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Se Umeå universitets anställningsordning för lärare: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet.pdf

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.

Särskild vikt
ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap och/eller strategisk kommunikation samt vid förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av medelsansökningar, symposier, antologiprojekt etc. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i medie- och kommunikationsvetenskaplig teori- och metoddiskussion och/eller teori- och metoddiskussion inom strategisk kommunikation eller journalistik.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens och bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet.

Vikt ska fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling och administrativ skicklighet.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska stor vikt fästas vid god förståelse av och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse. Vikt ska fästas vid god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Övrigt
Tillträde för anställning är 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller kerstin.engstrom@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2022-05-19 via e-rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2022-08-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt, Kerstin Engström

090-7865365ellerkerstin.engstrom@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-664-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-05-19

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.