Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i molekylär djurfysiologi

Institutionen för molekylärbiologi

Ansök

senast

2022-02-07

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för molekylärbiologi söker en universitetslektor inom ämnesområdet molekylär djurfysiologi. Den anställde ska bedriva självständig forskning, aktivt medverka i forskarutbildning samt undervisa inom ämnesområdet. Välkommen med din ansökan senast 7 februari, 2022.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter avser forskning och undervisning inom ämnet molekylär djurfysiologi. Den anställde(a) ska bedriva självständig forskning och utbildning på forskarnivå inom molekylär djurfysiologi med att förstå cellulära och molekylära processer i organ/organismens metabola funktioner, utifrån hypotesbaserad forskning med betydande experimentellt inslag, vilket kan inkludera kvantitativa metoder. Den anställde(a) ska även undervisa och examinera inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt kunna vara ämnesföreträdare för ämnet molekylär djurfysiologi. Arbetsuppgifter beträffande undervisning kan komma att gälla ansvar för utveckling av kurser relaterade till ämnet, samt ansvar för utbildningsprogram. Arbetsuppgifterna kan även innefatta administrativa och organisatoriska uppgifter inom institutionen och fakulteten.

För icke-svensktalande innehavare förväntas denne(a) tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod för att till exempel kunna delta i administrativ planering inom fakulteten.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Dokumenterad erfarenhet av moderna molekylärbiologiska metoder för att adressera frågeställningar inom ämnesområdet är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid urval av sökande till befattningen ska följande viktning av respektive skicklighetsaspekt gälla:

Vetenskaplig skicklighet 70 %, pedagogisk skicklighet 20 %, administrativ skicklighet, och skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 10 %. Därutöver ska beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån förmåga att planera och leda forskning samt att utbilda inom forskning.

Särskild vikt kommer att läggas vid självständiga forskningsinsatser i molekylär djurfysiologi med fokus djurmodeller för att förstå cellulära och molekylära processer i organ/organismens metabola funktioner, samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet.

Stor vikt läggs vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter, i vilka den sökande har haft en framträdande roll, samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsmedel.

Sökande med en forskningsprofil som anknyter till och/eller kompletterar institutionens forskningsverksamhet prioriteras. Vid Institutionen för molekylärbiologi saknas infrastruktur för forskningsinriktning mot växtbiologi eftersom detta finns hos andra institutioner vid Umeå universitet.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet molekylär djurfysiologi på olika utbildningsnivåer. Dokumenterad god förmåga att ansvara för, planera, genomföra och utvärdera undervisning samt handledning och examination är en merit.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Administrativ skicklighet avser förmåga att leda och initiera forskningsverksamhet samt förmåga att genomföra administrativa arbetsuppgifter på institutions- och fakultetsnivå.

Skickligheten att leda och utveckla verksamhet och personal kan ha visats genom erfarenhet av rekrytering och ledning av personal och verksamhet, erfarenhet av uppdrag som chef eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
 5. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-07.

Tillträde

Snarast

Kontaktperson

Lena Svensson

lena.svensson@umu.se

Matthew Francis

090-785 67 52, matthew.francis@umu.se.

Mattias Alenius

+46 70 5796898, mattias.alenius@umu.se,

Diarienummer

AN 2.2.1-1776-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-02-07

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.