Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i odontologisk vetenskap med möjlighet till förenad anställning

Institutionen för odontologi

Ansök

senast

2021-10-07

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för odontologi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt forskning inom mun, ansikte och käkar. Vi söker nu en universitetslektor i odontologisk vetenskap med möjlighet till förenad anställning till en tillsvidareanställning på heltid.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i odontologisk vetenskap och i allmän vetenskapsteori och statistik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid framförallt tandläkar- och tandteknikerprogrammen, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Särskilt ingår handledning och examination av examensarbeten inom odontologiska program, vilket vid institutionen spänner mellan grundforskning och klinisk forskning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom ett forskningsområde med odontologisk inriktning. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av kursansvarig kommer att ingå.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor kan för den sökande som har tandläkar-/tandtekniker- eller tandhygienistlegitimation, efter överenskommelse (och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande), förenas med anställning som specialistutbildad/legitimerad tandläkare, tandtekniker eller tandhygienist vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För eventuell förenad anställning (ej krav för anställningen), krävs legitimation i yrket för den förenade kliniska delen. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning med odontologisk inriktning.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av undervisning/handledning inom utbildning med odontologisk inriktning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att viktas lika (3). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom utbildning med odontologisk inriktning. Erfarenhet av handledning och examination väger tungt. Utifrån anställningens innehåll är det även särskilt meriterande med bred erfarenhet av handledning inom såväl grundforskningsprojekt som klinisk forskning. Undervisningsmeriter och kompetens inom vetenskapsteori och statistik är meriterande.

Den sökande förväntas uppvisa en pedagogisk verksamhet motsvarande minst 120 timmar samt erfarenhet av kursansvar eller motsvarande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning med odontologisk inriktning. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Den sökande ska uppvisa pågående forskning och bör ha en vetenskaplig produktion i en omfattning som motsvarar minst en doktorsavhandling efter doktorsexamen. Den sökandes vetenskapliga verksamhet efter disputationen ska uppvisa vetenskaplig självständighet, t ex genom seniorförfattarskap och publikationer utan tidigare huvudhandledare.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-10-07. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Eva Levring Jäghagen, Bitr. prefekt

eva.levring.jaghagen@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1158-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-10-07

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.