Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik

Pedagogiska institutionen

Ansök

senast

2021-05-26

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik

Nu söker vi en universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag som är kopplade till det allmändidaktiska området. Inom ramen för anställningen förväntas läraren ha ett specifikt pedagogiskt ämnesperspektiv på utbildningsuppdragen mot lärarhögskolan. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter inom det allmändidaktiska fältet, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet där
särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet inom forskningsområdet pedagogik och pedagogiskt arbete med inriktning mot det allmändidaktiska området.

Särskilt meriterande är:

- erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet. 

Meriterande är:

- Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan

- aktuella forskningsmeriter inom området samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom området

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju, och referenstagning också provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Mer om pedagogiska institutionen, https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/

    Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se

090-786 53 02

Diarienummer

AN 2.2.1-618-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-05-26

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.