Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik

Pedagogiska institutionen

Ansök

senast

2021-05-11

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik

Nu söker vi 1-2 universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning inom institutionens idrottsutbildningar på grund- och avancerad nivå men även av olika former av externa uppdrag som är kopplade till idrottsområdet. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling, handledning, examination och administrativa göromål vid institutionen. I anställningen förväntas forskningsaktiviteter kopplad till anställningens inriktning samt samverkansaktiviteter med organisationer och myndigheter inom det idrottsrelaterade fältet, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.
Tjänstgöringsort är Umeå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogik, eller motsvarande examen med inriktning mot idrott.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild och lika vikt fästas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom det idrottspedagogiska området beskrivet i arbetsuppgifterna

Särskilt meriterande är:

-  erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet

-  aktuella forskningsmeriter inom området samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom området

Meriterande är:

-  högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan

-  att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer

-  förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju, och referenstagning också provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Mer om pedagogiska institutionen, https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/

    Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se

090-786 53 02

Diarienummer

AN 2.2.1-488-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-05-11

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.