Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbarhet i utbildning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Ansök

senast

2021-09-30

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbarhet i utbildning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap utlyser ett universitetslektorat i Pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbarhet i utbildning, med avseende på rättvisa och inkludering. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer under de första fyra åren bestå av 50 % forskning och 50 % utbildningsverksamhet. Tillträde fr.o.m. 1 januari 2022, eller enligt överenskommelse.
Forskningen ska vara inriktad mot hållbarhet i utbildning, såsom det beskrivs av FN:s mål 4 om inkludering i skola och utbildning och om lika villkor när det gäller tillträde till utbildning. Särskilt fokus skall vara på elever som är i behov av stöd eller anpassningar. Av relevans är också om och hur skolans digitalisering har betydelse för hållbar utbildning.

Den del av anställningen som avser utbildningsverksamhet avser främst undervisning inom grundutbildningen och då i synnerhet undervisning inom program som riktar sig till blivande lärare inom fältet specialpedagogik och studie- och yrkesvägledning.

Utrymme för externfinansierad forskning, utöver det som ingår i anställningen, medges under förutsättning att det går att förena med de undervisningsbehov institutionen har.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och  avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av behöriga sökande kommer vikt främst fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet där den vetenskapliga skickligheten ges särskild vikt och den pedagogiska skickligheten beaktas i andra hand.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständig vetenskaplig produktion och vetenskaplig erfarenhet av relevans för anställningen. Särskilt meriterande är forskning om rättvisa och inkludering i utbildning, och skicklighet i metoder för att undersöka detta. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste 5 åren.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska.

Utöver den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet som är ett krav för anställningen, skall även administrativ skicklighet beaktas.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

    Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Ewa Rolfsman, ewa.rolfsman@umu.se

090-7867606

Diarienummer

AN 2.2.1-1057-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-09-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.