Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem (vik)

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Ansök

senast

2022-10-10

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetslektor för, i första hand, undervisning inom grundlärarprogram, inriktning fritidshem men kan även innefatta andra kurser inom institutionens programutbildningar och fristående kurser. Anställningen är en visstidsanställning i 12 månader med tillträde snarast. Sista ansökningsdag är 2022-10-10.

Arbetsuppgifter
Arbetet avser i första hand undervisning och handledning i ämnet pedagogiskt arbete på olika kurser men företrädesvis inom grundlärarutbildning, inriktning fritidshem. Det huvudsakliga arbetsinnehållet är planering, genomförande, utvärdering, rapportering, handledning, kursutveckling och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt moment- och kursansvar. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan även ingå i arbetsuppgifterna.

En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen är dess vetenskapliga anknytning. Innehavaren av anställningen som universitetslektor förväntas följaktligen även kunna bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4§ i högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser den som avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av behöriga sökande ska den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten ges lika och särskild vikt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Graden av vetenskaplig kvalitet ska främst bedömas utifrån självständig vetenskaplig produktion där även forskningens omfattning, bredd och djup ska tillmätas betydelse. Förmågan att i nationell och internationell konkurrens erhålla forskningsmedel ska tillmätas stor betydelse. Tidigare forskning med inriktning mot fritidshem, bedöms som meriterande.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Erfarenhet av undervisning inom grundlärarprogrammet – fritidshem, är meriterande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska.

Även administrativ skicklighet samt relevant yrkesskicklighet kommer att beaktas. För anställningen är det särskilt meriterande med egen utbildning och professionserfarenhet med inriktning mot fritidshem.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning (vikariat) i 12 månader med tillträde snarast. Tjänstgöringsorten är Umeå och det förväntas aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning. Sista ansökningsdag är 2022-10-10.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/

Faktaruta

Tillträde

Snarast

Löneform

Månadslön

Ansök senast

2022-10-10

Diarienummer

AN 2.2.1-1401-22

Kontaktperson

Ewa Rolfsman

090-7867606

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.