Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot studie- och yrkesvägledning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Ansök

senast

2021-05-21

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Arbetsuppgifter
Arbetet avser undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet men kan även komma att innefatta kurser vid övriga programutbildningar som institutionen är verksam inom. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och på distans via lärplattform samt moment- och kursansvar. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller något annat ämne med en inriktning som är relevant för det aktuella området eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

De främsta bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Graden av pedagogisk skicklighet ska ges störst vikt i urvalet och därefter vetenskaplig skicklighet. Därutöver kommer avseende fästas vid god administrativ förmåga.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 12 månader med tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Sista ansökningsdag är 2021-05-21.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

Tillträde

2021-07-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Ewa Rolfsman

090-7867606

Diarienummer

AN 2.2.1-681-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-05-21

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.