Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj

Institutionen för socialt arbete

Ansök

senast

2021-04-26

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj

Institutionen för socialt arbete utlyser en eller flera anställningar som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj, 100%, tillsvidare. Vid Umeå universitet tilldelas lektorer 20 % i kompetensutvecklingstid. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i socialt arbete med särskilt fokus på barn, unga och familj. Undervisningen omfattar alla nivåer inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på socionomprogrammet, institutionens magister- och masterprogram samt vidareutbildning av yrkesverksamma socionomer, samt fristående kurser och annan utbildning institutionen bedriver. I undervisningen ingår handledning på alla dessa nivåer och i undervisning ingår kursansvar och kursadministration.

I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet socialt arbete och samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för arbetet.

En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen för socialt arbete är dess vetenskapliga anknytning till ämnet socialt arbete. I arbetsuppgifterna ingår därför att, i samverkan med institutionens forskare och doktorander medverka i utvecklingen av institutionens forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt högskoleförordningen 4 kap. 4§ och Umeå universitets anställningsordning är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser doktorsexamen i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj i socialt arbete men även doktorsexamen i annat ämne med tydligt relevant fördjupning mot ämnesområdet socialt arbete kan komma ifråga.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder vid urvalet är främst graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet där dessa ges lika stor omsorg vid bedömningen.

Då undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet.

Ytterligare bedömningsgrund är dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete framförallt med inriktning mot barn, unga och familj.

Särskild vikt läggs vid doktorsexamen i socialt arbete. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet med tydlig relevans för socialt arbete samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom ämnesområdet socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj. Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten baseras på en samlad bedömning av bredd, djup och originalitet i forskningen samt produktivitet. Med bredd, djup och originalitet menas forskningsproblem, metoder och resultat som är nya i relation till tidigare forskning. Med produktivitet avses här internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter med god kvalitet samt att attrahera forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten är det särskilt meriterande med dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom ämnesområdet socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj, pedagogisk utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå samt pedagogiskt ledarskap. Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning.

Särskild vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska språket. Egna nätverk inom det sociala arbetets forskning och praktik är meriterande.

Ytterligare bedömningsgrunder är dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj och här är socionomexamen meriterande, dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete samt dokumenterad erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag inom högskola/universitet.

Av dessa ytterligare bedömningsgrunder ska yrkeserfarenhet av professionellt socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj följt av dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete ges störst meritvärde, därpå följer erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Om institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Anna-Lena Perdahl

anna-lena.perdahl@umu.se, 090-786 7106

Diarienummer

AN 2.2.1-279-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-04-26

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.