Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i språkdidaktik

Institutionen för språkstudier

Ansök

senast

2022-05-23

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska. Mer information om institutionen hittar du här https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi söker nu en universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom lärarutbildning och speciallärarutbildning, samt fortbildningskurser för lärare inklusive handledning av examensarbeten. Annan undervisning kan ingå utifrån den sökandes profil.

I anställningen ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant område eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området språkdidaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling, erfarenhet av praktiknära forskning och andra samarbeten mellan akademi och skola. Förmåga att leda och utveckla verksamheter inom högskolesektorn, administrativ skicklighet samt god samarbetsförmåga och övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna utgör även grunder för bedömningen.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
• originalitet i forskningen
• produktivitet
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället
• uppdrag inom vetenskapssamhället
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området språkdidaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av praktiknära forskning och andra samarbeten mellan akademi och skola.

Förmåga att leda och utveckla verksamheter inom högskolesektorn samt administrativ skicklighet ska tillmätas vikt i bedömningen. Vikt ska även fästas vid god samarbetsförmåga och övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet.pdf 

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran. https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2022-05-23.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tillträde

enl överenskommelse

Kontaktperson

Daniel Andersson, prefekt

090-7865708,epostdaniel.andersson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-353-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-05-23

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.