Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i statistik

Statistik

Ansök

senast

2020-01-27

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Universitetslektor i statistik 

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker nu en eller flera universitetslektorer inom ämnesområdet statistik. Det är viktigt med ett starkt forsknings- och undervisningsengagemang. Anställningen är tills vidare med början enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet statistik. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Den sökande förväntas därför ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel. Den sökande förväntas också delta i övrigt institutionsarbete där administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten kan bli aktuella. Den sökande förväntas utföra undervisning och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket. För sökande som vid anställningens början inte har tillräckliga kunskaper i svenska, erbjuds möjlighet till kurser i svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningens och Anställnings­ordning för lärare vid Umeå universitet är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Behörigheten avser ämnesområdet statistik.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ och annan skicklighet är meriterande.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet statistik. Där är statistisk metodutveckling och tillämpning av avancerade statistiska metoder särskilt meriterande. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar ett så kallat referee-system. I andra hand bedöms den vetenskapliga skickligheten utifrån en tvåårig forskningsplan. Dokumenterad förmåga att erhålla forskningsmedel är meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet statistik. Visad undervisningsskicklighet på grundnivå och avancerad nivå, handledning, samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är särskilt meriterande. Erfarenhet av undervisning på forskarnivå och handledning av doktorander är meriterande. Särskilt meriterande är förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet. Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan ska avse förmåga att leda utvecklings- och kvalitetsarbete i grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet för befattningen.

Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Där ingår ett utåtriktat och flexibelt arbetssätt, lätt för att ta egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt. Den sökande ska också ta fullt ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna bidra till en god undervisnings- och forskningsmiljö. Arbetet kräver också en god förmåga att samarbeta och samverka med andra såväl inom som utanför Umeå universitet och medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterade och vi arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor för att bidra med kunskap och lösningar för samhällets utmaningar. Vårt miljöledningssystem är sedan 2015 certifierat enligt ISO14001.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Läs mer om Handelshögskolan här: http://www.usbe.umu.se

 

 

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Bitr prefekt Marie Eriksson, marie.eriksson@umu.se

+46 90786 61 08

Diarienummer

AN 2.2.1-1870-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

+46 90 786 53 65,+46 70 268 87 67

ST

+46 90 786 54 31

SEKO

+46 90 786 52 96

Ansök

senast

2020-01-27

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.