Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning mot Freds- och konfliktstudier

Statsvetenskapliga institutionen

Ansök

senast

2022-09-30

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vi behöver förstärka vår personalstab med en universitetslektor i statsvetenskap
med inriktning mot freds- och konfliktstudier. Anställningen är på heltid med tillträde f r o m årsskiftet eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet statsvetenskap på grund- och avancerad nivå på varierande kurser, men främst på kurser inom huvudområdet freds- och konfliktstudier.

Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examination. Du förväntas kunna bedriva undervisning på svenska. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Utrymme för externfinansierad forskning medges under förutsättning att det går att förena med de undervisningsbehov institutionen har, detta utrymme är dock begränsat till 40 % av anställningen under de två första åren.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och
Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser den som avlagt doktorsexamen i antingen ämnet statsvetenskap och har en
forskningsinriktning mot freds- och konfliktstudier, eller i ämnet freds- och konfliktstudier. För att
bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Graden av vetenskaplig kvalitet ska främst bedömas utifrån självständig vetenskaplig produktion där även forskningens omfattning, bredd och djup ska tillmätas betydelse. Graden av vetenskaplig skicklighet ska även bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationella, peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter inom ämnet freds- och konfliktstudier.

Övriga kriterier som tillmäts stor betydelse är visad förmåga att initiera, planera och utveckla forskning samt förmåga att i nationell och internationell konkurrens erhålla forskningsmedel. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.  

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling.

Förmåga att undervisa på svenska är särskilt meriterande. Förmåga att undervisa på engelska är meriterande.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet avgör vilken kandidat som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid institutionen.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/ 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Magnus Blomgren

090-7866171

Diarienummer

AN 2.2.1-1080-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-09-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.