Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i teologi med inriktning mot systematisk teologi, 25 %

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ansök

senast

2021-09-30

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 25 %
 • Ort Umeå

Till institutionen för idé- och samhällsstudier söker vi nu en universitetslektor i teologi med inriktning mot systematisk teologi. Anställningen är tillsvidare med en omfattning på 25 %.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär undervisning med inriktning mot systematisk teologi, religionsfilosofi och etik huvudsakligen inom teologprogrammet samt etik inom lärarutbildning och fristående kurser inom teologi och religionsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår också ansvar för examensarbeten. I anställningen ingår 20% undervisning/administration och 5% kompetensutveckling. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap med inriktning systematisk teologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk inom två år från anställningens början är ett krav för anställning.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området systematisk teologi, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.  Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Undervisningsinnehållet har inriktning mot systematisk teologi, religionsfilosofi och etik huvudsakligen inom teologprogrammet samt etik inom lärarutbildning och fristående kurser inom teologi och religionsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår också ansvar för examensarbeten.

Särskilt meriterande är undervisningsskicklighet inom ett brett spektrum av dessa områden. Dokumenterad skicklighet i nätbaserad undervisning ska även ges särskild vikt.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf.

Ansökan
Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 30 september 2021.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Övrig information
Anställningen är på deltid, 25 % och tillsvidare, med start 1 februari 2022 enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs utifrån anställningens omfattning hög närvaro i miljön.

I ämnet teologi finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm (090-7867821, thomas.girmalm@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se). För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

1 februari 2022 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Thomas Girmalm, ämneskoordinator

090-7867821, thomas.girmalm@umu.se

Jonas Nilsson, prefekt

090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1183-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-09-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.