Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetslektor i växtbiologi

Umeå Plant Science Centre (UPSC)

Ansök

senast

2022-02-28

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Umeå Plant Science Centre (UPSC) och Institutionen för Fysiologisk botanik söker en universitetslektor för forskning, och till en liten del undervisning, inom växtbiologi. Tjänsten är tills vidare på heltid med start tidigast 1/7 2022 och excellent självständig forskning inom området krävs. Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2022.

Bakgrund

Vid institutionen för Fysiologisk botanik och UPSC bedrivs forskning kring olika aspekter av växtfysiologi, cell- och molekylärbiologi, biokemi och organismbiologi både på experimentell och beräkningsbaserad (t ex bioinformatik) nivå. Vi vill nu stärka vår forskning och önskar rekrytera två personer på professors- eller lektorsnivå. Villkoren för professorer och lektorer är i de flesta avseenden (forskning och undervisning) likartade, men professorer kan förhandla sig till ett betydligt större startpaket. Institutionen kan besluta att bara anställa två professorer (och ingen universitetslektor).

Arbetsuppgifter

I universitetslektors arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning enligt eget forskningsprogram. Forskningen inom det aktuella ämnesområdet kan vara av grundforskningskaraktär, men också strategisk och/ eller tillämpad inom till exempel bioteknik eller genetik. Inom dessa generella forskningsområden kan forskningsinriktningen väljas fritt, men det är viktigt att projektet kompletterar pågående forskning vid centret och att det utnyttjar de kompetenser, resurser och infrastruktur som finns.

Till en mindre del (10-20 %) ingår i arbetsuppgifterna att leda undervisning på institutionens kurser inom Växtbiologi.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §,
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Sökande skall ha dokumenterad expertis av egen forskning ( och undervisning) inom en eller flera av följande områden: 1) växters metabolism och/eller fysiologi; 2) växters genetik och/eller epigenetik; 3) växters utvecklingsbiologi; och 4) växters stressbiologi och/eller omvärldsinteraktioner.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder skall gälla i första hand graden av vetenskaplig skicklighet. Därnäst ska graden av pedagogisk skicklighet beaktas. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Därutöver skall graden av kommunikations- och samarbetsförmåga, samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

Kriterier för graden av kommunikations- och samarbetsförmåga är kvalitet och omfattning av
tidigare erfarenhet.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
 5. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-28.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Tillträde

Snarast

Kontaktperson

Stefan Jansson, prefekt

090-7865354, e-post stefan.jansson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1639-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-02-28

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.