Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vik universitetslektor i sociologi 75%

Sociologiska institutionen

Ansök

senast

2018-02-28

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 75%
  • Ort Umeå

Sociologiska institutionen söker en vikarierande universitetslektor i sociologi. Anställningen är på deltid (75%) fram till och med 2018-12-31 med tillträde så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas kunna genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter på svenska och engelska. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi förväntar oss att lektorer är närvarande och deltar aktivt i institutionens aktiviteter.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är den som har avlagt doktorsexamen inom sociologi eller motsvarande. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet sociologi.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna

Vid bedömning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det angivna området.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom det angivna området, pedagogiskt utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida här. Ansök senast 2018-02-28.

Om oss

Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har för närvarande ett femtiotal anställda, varav 12 doktorander. Forskningen på institutionen bedrivs inom ett antal områden som arbete och familj, attitydforskning, äldreforskning och kultursociologi. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida http://www.soc.umu.se/

 

Tillträde

Omgående

Kontaktperson

Daniel Larsson, studierektor

090-786 51 97

Diarienummer

AN 2.2.1-188-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-02-28