Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vikarierande universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare i Sunderbyn

Allmänmedicin

Ansök

senast

2018-03-23

  • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Sunderbyn

Arbetsuppgifter
Anställningen är organisatoriskt placerad inom enheten för allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Arbetsuppgifterna innefattar att bedriva undervisning och vara ansvarig för utbildningen i allmänmedicin inom läkarprogrammet, undervisning inom andra program än läkarprogrammet kan komma att ingå. Kurserna i allmänmedicin finns utlagda under flera terminer på läkarprogrammet och bedrivs på fyra kursorter. Därutöver består arbetsuppgifterna att vara terminsansvarig för termin 8 vid läkarprogrammet i Norrbotten samt vara tillgänglig för undervisning i andra moment i läkarprogrammet i Norrbotten. I anställningen förväntas att man är delaktig och bidrar till akademiska frågor inom allmänmedicin över hela institutionen. I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta som specialistutbildad läkare i allmänmedicin till en omfattning om högst 13 timmar i veckan. Tidsperioden för anställning som vikarierande universitetslektor är 2018-07-01 - 2018-12-31 på heltid. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För anställning krävs, förutom läkarexamen, specialistkompetens i allmänmedicin.

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska administrativ skicklighet, klinisk skicklighet, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete vara bedömningsgrunder för anställningen.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande, pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), klinisk skicklighet (1). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare undervisningserfarenhet och undervisningsansvar inom ämnesområdet på grundutbildningsnivå samt erfarenhet av handledning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer tidigare verksamhet samt forskningsplaner för framtiden att beaktas.

Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering m.m. samt genom förmåga till samarbete.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2018-07-01

Kontaktperson

Enhetschef professor Olov Rolandsson

090-785 35 71

Diarienummer

AN 2.2.1-212-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-03-23