Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vikarierande universitetslektor i engelska med inr språkvetenskap

Institutionen för språkstudier

Ansök

senast

2019-10-24

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap på heltid för tiden 2020-01-07--2021-01-17, eller med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå i engelska med inriktning mot språkvetenskap. Undervisning med inriktning mot engelsk språkfärdighet och akademiskt skrivande kan ingå. Handledning av examensarbeten i engelska och för lärarexamen samt VFU-besök kan ingå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i engelska med inriktning mot språkvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Mycket goda språkkunskaper i engelska, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området engelska med inriktning mot språkvetenskap, erfarenhet av nätbaserad undervisning, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.
Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning;
 • originalitet i forskningen;
 • produktivitet;
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället;
 • uppdrag inom vetenskapssamhället;
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel;
 • samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.
Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer;
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär;
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning;
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel;
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kunskaper i svenska är meriterande.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området engelska med inriktning mot språkvetenskap.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Kunskaper i svenska, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle ska tillmätas vikt i bedömningen.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisning https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Ansökan ska göra i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2019-10-24.

Övrigt

Tillträdesdatum: 7 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!Tillträde

2020-01-07 eller enl överenskommelse

Kontaktperson

Daniel Andersson, prefekt

090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1365-19

Löneform

månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2019-10-24

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.