Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vikarierande universitetslektor i historia

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ansök

senast

2020-11-05

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. För mer information, se: www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Institutionen söker en vikarierande universitetslektor i historia. Anställningen är ett vikariat under 12 månader på heltid, 100%.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Undervisningens inriktning är kurser på grundnivå och avancerad nivå inom historieämnet, samt lärarutbildningskurser, inklusive VFU-besök. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet 
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området historia, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.
 • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet tillmätas större vikt eftersom den som erbjuds anställningen i huvudsak ska undervisa.

Särskilt meriterande vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten är erfarenhet av lärarutbildning, inklusive VFU-besök och examensarbeten samt av undervisning på avancerad nivå.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2020-11-05.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under 12 månader på 100% med tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

I ämnet historia finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Jacob Stridsman (090-786 60 94, jacob.stridsman@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Jonas Nilsson, prefekt

090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se

Jacob Stridsman, universitetslektor

090-786 60 94, jacob.stridsman@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1270-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-11-05

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.