Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vikarierande universitetslektor i matematisk statistik, tidsbegränsat till 9 månader

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ansök

senast

2020-01-31

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser nu en tidsbegränsad anställning som universitetslektor i matematisk statistik. Sista ansökningsdag är 2020-01-31. 

Bakgrund

Vid institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning och utbildning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.org.umu.se/icelab) och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit). 

Vi vill med denna rekrytering förstärka vår undervisningsverksamhet inom matematisk statistik. 

Arbetsbeskrivning

Anställningen består av arbete inom grundutbildning i matematisk statistik, vilket kan innefatta undervisning och utvecklingsarbete på grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. I anställningen ingår 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning. 

Anställningen avser heltid under nio månader med tillträde 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

För denna anställningen krävs dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning i matematisk statistik på högskolenivå och förmåga att undervisa på engelska.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara matematisk statistik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen.

För anställningen krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder och dess avvägning

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Pedagogisk skicklighet ska utgöra 80 % av bedömningsunderlaget och vetenskaplig skicklighet 20 %. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematisk statistik. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik handledning av examensarbeten, pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning i ”data science” eller på ingenjörskurser är meriterande. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i fakultetens anvisningar (dnr FS 1.1-888-18). 

Vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett så kallat peer review-system. Särskilt vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare. 

För ytterligare bedömningsgrunder av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet se fakultetens anvisningar (dnr FS 1.1-888-18) som grundar sig på Anställningsordning för anställning av lärare vid Umeå universitet FS 1.1-1672-18. 

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas:

 1. personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 2. ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 3. publikationslista
 4. redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 5. redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 6. redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 7. redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 8. vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 9. kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 10. två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här (pdf)

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-01-31. 

Mer information

Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Tillträde

Snarast

Kontaktperson

Peter Anton

090-7866399

Åke Brännström

090-7867862

Diarienummer

AN 2.2.1-1977-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-01-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.