Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vikarierande universitetslektor i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap 50%

Institutionen för språkstudier

Ansök

senast

2022-08-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 50%
  • Ort Umeå

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap. Anställningen är ett vikariat på 50 % med tillträde 2023-01-09 till och med 2024-12-31.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Läraren förväntas undervisa i ryska, huvudsakligen på grundnivå men även på avancerad nivå. Undervisning med inriktning mot rysk språkfärdighet kan ingå. Handledning av examensarbeten kan ingå. Kursutbudet inkluderar fristående kurser på campus och på nät.

Anställningen omfattar 50 % av heltid varav 80 % utgörs av undervisning och 20 % av kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. 

I anställningen ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes­ och planeringsmöten. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i ryska samt förmåga att undervisa på ryska och svenska.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området ryska med inriktning mot litteraturvetenskap, erfarenhet av undervisning i rysk litteratur och kultur, erfarenhet av nätbaserad undervisning, administrativ verksamhet, utvecklingsarbete samt god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning,
• originalitet i forskningen,
• produktivitet,
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
• uppdrag inom vetenskapssamhället,
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och,
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär,
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning,
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel,
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

I bedömningen ska särskild vikt tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området ryska med inriktning mot litteraturvetenskap. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt. 

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av undervisning i rysk litteratur och kultur samt erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna ska tillmätas vikt i bedömningen 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf 

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran.  https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2022-08-31.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 50% med tillträde 2023-01-09 till och med 2024-12-31.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Tillträde

2023-01-09

Kontaktperson

Daniel Andersson, prefekt

090-7865708,daniel.andersson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-958-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-08-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.