Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vikarierande universitetslektorer i Pedagogik - allmändidaktik

Pedagogiska institutionen

Ansök

senast

2019-12-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Vikarierande universitetslektorer i Pedagogik
inom det allmändidaktiska området

Pedagogiska institutionen söker en/flera vikarierande universitetslektor/-er med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag som är främst kopplade till Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Uppdragen har en hög grad av allmändidaktisk karaktär där institutionen både har kursansvar för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och medverkar i sådana kurser där andra institutioner har kursansvaret. Institutionen är även engagerad i uppdrag mot ämnesutbildningen inom idrott, samhällsvetenskapliga ämnen och specialpedagogik. Anställningarna är ett vikariat på heltid under 12 månader med placeringsort Umeå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik och pedagogiskt arbete med inriktning mot det allmändidaktiska området.

Särskilt meriterande är:
- erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet.

- aktuella forskningsmeriter inom området samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom området

Meriterande är:
- Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan 
Ansökan görs via systemet Varbi senast 15 december 2019. För ytterligare information om arbetsplatsen, vänligen kontakta prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02.


Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/anvisning-for-ansokan/anvisningar-till-ansokan-far-lararanstallningar-150219-webben-version-2.pdf 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf

Mer om pedagogiska institutionen se, http://www.pedag.umu.se/.  

Tillträde

2020-02-16 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Simon Wolming, prefekt

090-786 53 02

Diarienummer

AN 2.2.1-1705-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-12-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.