Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Överklagande

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut måste ditt överklagande vara oss tillhanda senast tre veckor efter att beslutet anslogs på anslagstavlan och meddelades till dig. Om överklagandet kommer in efter det datumet kommer det inte att behandlas.

Ett eventuellt överklagande ska vara skriftligt och riktas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till:

Registrator
Umeå universitet
901 87 Umeå

Ditt överklagande ska innehålla diarienummer för det beslut det gäller, vilken ändring du önskar samt orsaken till ditt överklagande.