Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Post-doktorandstipendium (3 år) inom redovisning och finansiering

Umeå universitet erbjuder en kreativ miljö för lärande och forskning. Vi har ett brett utbud av kurser och program, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samarbetsmöjligheter. Mer än 4 300 anställda och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Vi välkomnar din ansökan!

Post-doc stipendium

Handelshögskolans institution för företagsekonomi söker en forskare som stärker vår forskning om individers och företags ekonomiska beslut ur ett beteendeperspektiv. Stipendiet är finansierat av Tore Browaldhs stiftelse, Handelsbanken. Stipendiet är på heltid under tre år. En genomgång av stipendiatens forskning görs efter tre år och stipendiet kan komma att förlängas med ytterligare tre år.

Som post doc har du rätt att undervisa upp till 30% vid handelshögskolan. Ersättning för undervisning betalas utöver stipendiet.

Stipendiaten kommer att jobba på sektionen för redovisning och finansiering inom institutionen för företagsekonomi. Sektionen består av tio forskare och professorer samt ett antal doktorander och lektorer. Våra viktigaste forskningsområden är individers- och företagsbeslut ur ett beteendeperspektiv och revision. Vår forskning fokuserar även på börsintroduktioner, obestånd, bolagsstyrning, fastighetsförvaltning och finansiell redovisning. Vi gör mest empirisk forskning på arkivdata.

Som post doc på vår ackrediterade handelshögskola har du ett utmärkt tillfälle att ta nästa steg i din karriär och bedriva forskning som gör skillnad. Vi erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med en erfaren personal. Stipendiaten förväntas jobba i Umeå.

Startdatum

1 mars 2021 eller senare enligt överenskommelse.

Behörighetskrav

Sökande måste ha fått sin doktorsexamen inom tre år före ansökningstiden.

Bedömningskriterier

 • Doktorsavhandlingens kvalitet. Avhandlingen ska handla om redovisning eller finansiering.
 • Kvalitet och antal artiklar i akademiska tidskrifter och opublicerade forskningsrapporter.
 • Förmåga att genomföra högkvalitativ empirisk forskning.
 • Undervisningserfarenhet inom redovisning eller finansiering.
 • Villighet till forskningssamarbete med andra forskare på handelshögskolan och internationellt.
 • Förmåga att få extern forskningsfinansiering.

Den primära urvalskriterierna är förmåga att utföra och publicera forskning av hög kvalitet och att bidra till forskningsmiljön inom sektionen för redovisning och finansiering.

Information

För intresseanmälan och mer information, vänligen kontakta: Professor Stefan Sundgren, stefan.sundgren@umu.se, telefon +46 (0) 90 786 79 31.

Vi kommer att vara närvarande på European Accounting Association ”talent workshop” 3-6 november 2020. På evenemangen kan arbetssökande presentera sin forskning och och diskutera med universitet som kommer att anställa redovisningsforskare och -lärare (on-line).

Ansökan

Ansökan ska lämnas in senast den 15 januari 2021. För behörighet krävs avlagd doktorsexamen vid ansökningstidens utgång.

Ansökan skrivs på engelska och ska innehålla följande:

 1. Inledande sida med kontaktinformation;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kopior av examensbevis;
 4. Beskrivning av tidigare forskningserfarenhet (1-2 sidor);
 5. Beskrivning av framtida forskningsplaner, (1-2 sidor);
 6. Namn och kontaktuppgifter för minst två personliga referenser;
 7. Publikationslista;
 8. Valda forskningsartiklar (högst 5).

Ansökan märks med diarienummer FS 2.1.6-1707-20 och skickas i elektroniskt format (pdf) som ett pdf-dokument för punkterna 1-8. Publikationerna skickas som separata pdf-filer till medel@diarie.umu.se.

Mer om USBE

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt rotad del av Umeå universitet bidrar Umeå Handelshögskola (USBE) till samhällsutveckling genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

Genom samspel med omgivande samhälle tillhandahåller vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvar i förhållande till samhällsutmaningar och vikten av hållbar utveckling.

Institutionerna för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik bildar USBE och har cirka 150 anställda. Cirka 3 000 studenter studerar på våra program och vi erbjuder utbildning från grundutbildning till doktorandnivå i våra huvudsakliga discipliner - företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Institutionen för företagsekonomi har cirka 60 anställda. Vi bedriver forskning inom fyra sektioner Entreprenörskap, ledning, marknadsföring och redovisning / finansiering.

USBE är en AACSB och ISO 14001 ackrediterad handelshögskola. Läs mer om USBE på: www.umu.se/handelshogskolan/