Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktorsstipendium (3 år) i nationalekonomi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

Postdoktorsstipendium i nationalekonomi

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, söker en post-doktoral forskare för ett Browaldh-stipendium. Enheten har cirka 30 anställda och undervisar cirka 240 studenter per år. De dominerande forskningsområdena är offentlig ekonomi och miljöekonomi. Andra aktiva forskningsområden inkluderar välfärdsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi, hälsoekonomi och ekonometri. Stipendiaten kommer att knytas till ”The Economic Policy Network” (www.umu.se/en/research/groups/tepn/), där medlemmarna framför allt bedriver forskning inom områdena offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

För närvarande finns det sju professorer och fem docenter som är verksamma vid enheten, vilket ger unga forskare utmärkta möjligheter till handledning och personlig utveckling. Enheten kännetecknas av öppenhet och ett positivt samarbetsklimat.

Stipendiet täcker stipendiatens levnadsomkostnader samt försäkringar och vissa andra utgifter under 3 år. Därefter sker en utvärdering på basis av vilken beslut om eventuell förlängning i ytterligare 3 år fattas.

Tillträdesdatum: 1 mars 2021, eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav

Den sökande måste ha doktorsexamen som inte är mer än 3 år gammal vid ansökningstidens utgång.

Bedömningskriterier

 • Förmåga att bedriva forskning av hög kvalitet;
 • God vetenskaplig meritering i termer av publikationer;
 • Samarbetsförmåga och vilja att bidra till forskningsmiljön;
 • Potentiell förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

De viktigaste bedömningsgrunderna är förmågan att bedriva och publicera forskning av hög kvalitet samt förmågan att bidra till enhetens forskningsmiljö.

Ansökan

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla följande:

 1. Följebrev med kontaktinformation;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Relevanta betygskopior;
 4. Beskrivning av tidigare forskning (1-2 sidor);
 5. Forskningsplan (1-2 sidor);
 6. Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner;
 7. Publikationslista;
 8. Ett urval av forskningsartiklar (maximum 5).

Skicka din ansökan tillsammans med publikationer som pdf, märkt med diarienummer FS 1.2.6-1711-20 både i dokumentet och i mejlets ämnesrad, till medel@diarie.umu.se. Sista ansökningsdag är 10 januari 2021.

Ytterligare information

Närmare upplysningar lämnas av professor Thomas Aronsson, thomas.aronsson@umu.se, telefon 090- 786 50 17.

Vi kommer att delta i de virtuella ”European Job Market meeting for Economists”, den 14–18 december, 2020, och “ASSA meeting” den 3–5 januari, 2021. Vi ser fram emot att träffa er virtuellt och diskutera positionen som post-doktoral forskare.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 30 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/