Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktorstipendium (två år) i virtuell till verklig robotstyrning av skogsmaskiner

Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning.

Institutionen för fysik söker en postdoktor inriktad på överföring av robotiserad styrning från virtuell till fysisk miljö. Projektet syftar till autonoma funktioner hos skogsmaskiner i ostrukturerade miljöer. Postdoktorn kommer att ingå i forskargruppen Digital fysik och samarbeta nära med robotikforskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Sista ansökningsdag är 29 januari 2021. Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Med artificiell intelligens (AI) är det möjligt att lära styrsystemet på en skogsmaskin förmågan att greppa, lasta och sortera stockar. Med förstärkningsinlärning blir systemet gradvis bättre på att välja en styrstrategi som erfarenhetsmässigt är energisnål, snabb och robust. Det är tänkbart att ett sådant system, efter en tillräcklig mängd försök och observationsdata, kan uppnå och överträffa den mänskliga förmågan. Merparten av utvecklingen måste av praktiska, ekonomiska och säkerhetsskäl ske i virtuell miljö med simulerad fysik och syntetiskt sensordata. Detta har också fördelen att AI:n kan göras välinformerad om maskinens och omvärldens fysikaliska egenskaper, genom tillgång till observationsdata som inte är tillgängligt i fysiska experiment. Projektets huvudsakliga forskningsfrågor är hur man bäst skapar överförbarhet av lösningar tränade i virtuell miljö till den fysiska domänen samt hur man utformar gränssnittet mot maskinens styrsystem och en mänsklig operatör. Postdoktorn får unik tillgång till välinstrumenterade experimentfordon, högpresterande simuleringsprogramvara, digitala modeller, samt kommer att ingå i ett multidisciplinärt forskarlag och industripartners i internationell framkant av skogteknisk automation och digitalisering.                         

Stipendiet gäller för två år. Stipendiet finansieras av Kempestiftelserna och är på 300 000 SEK per år (stipendiet är skattefritt) plus driftsmedel.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i automation, beräkningsvetenskap, datavetenskap, robotik eller motsvarande ämne. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Erfarenhet av och starkt intresse för experiment med robotar eller annan mekatronisk utrustning är ett krav. Den sökande ska vara mycket motiverad och ha en förmåga att forska såväl självständigt som en del av en forskargrupp. Den sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett följebrev med beskrivning av tidigare forskningserfarenhet (max 2 sidor).
  2. En meritförteckning med publikationslista.
  3. Kopia av doktorsavhandlingen.
  4. Kopior av två mest relevanta publikationer.
  5. Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis.
  6. En lista på universitetskurser med betyg.
  7. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.
  8. Övriga handlingar som den sökande vill åberopa

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-2684-20. Skicka den i pdf-format till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende) senast 29 januari 2021. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.

Övrig information

Närmare upplysningar lämnas av Martin Servin, martin.servin@umu.se, tel: 090-786 65 08.

Välkommen med din ansökan!